Partnerzy | Eco-therm

Pompy ciepła to najbardziej adekwatne wykorzystanie ciepła z natury. Urządzenia te mogą wykorzystywać ciepło z gruntu typu solanka – woda, z wody (typu woda-woda) lub powietrza (powietrze-woda). Mogą współpracować z kolektorami słonecznymi czyniąc je jeszcze bardzie ekonomicznym i nowoczesnym źródłem ciepła.
Pompa ciepła Pompy ciepła typu solanka – woda pobiera ciepło z gruntu poprzez sondy pionowe lub kolektory gruntowe poziome i może zapewnić pełne całoroczne ogrzewanie. Jest to wyjątkowo ekonomiczne w eksploatacji rozwiązanie.
Pompa ciepła typu woda/woda pobiera ciepło z wody gruntowej lub wodociągowej (wymagana zgoda dostawcy zimnej wody) mającej zawsze ustabilizowaną temperaturę i dzięki temu uzyskuje trwale wysokie wskaźniki efektywności – także przy najniższych temperaturach otoczenia.
Pompa ciepła
Pompa ciepła typu powietrze/woda wykorzystuje ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym, pracując nawet do -20oC. W zimne dni możliwe jest wspomaganie przez inne źródło ciepła (grzałkę elektryczną, kocioł grzewczy). Doskonałe rozwiązanie jako wspomaganie ogrzewania olejowego, pozwala istotnie zmniejszyć koszty eksploatacji. Pompa ciepła Pompa ciepła typu powietrze/woda – pracująca na potrzeby wyłącznie ciepłej wody użytkowej.
Pompa ciepła typu powietrze/woda – pracująca na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Łowicz
tel: 46-837-57-50, biuro@ecotherm.com.pl
Skierniewice
tel: 46-832-42-25, skierniewice@ecotherm.com.pl
Łódź
tel: 48-604-800-839, lodz@ecotherm.com.pl

Projekt i realizacja:

Projekt i wykonania | Media Solutions Group Skierniewice