Partnerzy | Eco-therm

Ogniwa Fotowoltaiczne Ogniwa fotowoltaiczne to sposób na wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. To jeden z nowszych pomysłów na produkcję energii elektrycznej i jednoczesne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Ogniwa fotowoltaiczne to łatwe w montażu urządzenia, które mogą dostarczać energię elektryczną przez cały rok.

 

Budowa i zasada działania ogniwa fotowoltaicznego

 

Ogniwa fotowoltaiczne (fotoogniwa, ogniwa słoneczne) są to krzemowe płytki półprzewodnika ( ze sprawnością ok. 16%, istnieją również inne materiały tj. arsenek galu ze sprawnością ok.25%), w których znajdują się bariery potencjału (pole elektryczne), pod postacią złącza p-n (positive- negative). Służą one do zamiany energii promieniowania słońca w energię elektryczną. Proces ten nazywa się konwersją fotowoltaiczną.

 

 

Padające na ogniwo słoneczne promieniowanie słoneczne wybija elektrony z ich miejsc w strukturze półprzewodnika, wtedy tworzą się pary nośników o przeciwnych ładunkach. Następnie zostają one rozdzielone przez istniejące na złączu p-n pole elektryczne, co w konsekwencji prowadzi do tego, iż w ogniwie pojawia się napięcie. Do tak działającego ogniwa wystarczy tylko podłączyć urządzenie pobierające.

 

Liczba ogniw słonecznych połączonych ze sobą i zamontowanych w konstrukcji nośnej lub na ramie nosi nazwę modułu fotowoltaicznego. Moduły (zwane modułami solarnymi lub panelami fotowoltaicznymi) przeznaczone są do zaopatrywania w energię elektryczną wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, od małych konstrukcji, aż po ogromne elektrownie słoneczne, czyli tzw. farmy fotowoltaiczne.

Konstrukcja paneli fotowoltaicznych musi zapewniać dobrą ich odporność na warunki atmosferyczne przez cały okres eksploatacji, który wynosi zazwyczaj min. 25 lat.

 

Przykładowa instalacja fotowoltaiczna

 

Instalacji fotowoltaiczna może pracować w różnych konfiguracjach:

 

  • ON – GRID – w sposób połączony z siecią elektroenergetyczną, energia elektryczna jest produkowana na potrzeby gospodarstwa domowego a jej nadwyżki są dostarczana do sieci elektroenergetycznej.

 

  • OFF – GRID - w sposób wydzielony (wyspowy), instalacja dostarcza prąd tylko do sieci domowej, nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Ewentualne nadwyżki energii elektrycznej są magazynowane w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania (np. wieczorem).

 

W skład instalacji fotowoltaicznych wchodzą:


Moduły fotowoltaiczne- zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego


Inwerter – urządzenie zmieniające prąd stały produkowany w ogniwach fotowoltaicznych na prąd zmienny o parametrach zgodnych z prądem z sieci elektroenergetycznej


Bateria akumulatorów - jest niezbędna w przypadku sieci wydzielonych i służy do magazynowania wyprodukowanej energii


Regulator ładowania- odpowiada za kontrolę ładowania i rozładowania akumulatorów


Licznik energii elektrycznej- jest niezbędny w przypadku instalacji ON-GRID, kiedy występuje konieczność zliczenia energii dostarczeni i odebranej z sieci elektroenergetycznej

Łowicz
tel: 46-837-57-50, biuro@ecotherm.com.pl
Skierniewice
tel: 46-832-42-25, skierniewice@ecotherm.com.pl
Łódź
tel: 48-604-800-839, lodz@ecotherm.com.pl

Projekt i realizacja:

Projekt i wykonania | Media Solutions Group Skierniewice