Partnerzy | Eco-therm

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Program 3.2 Poprawa efektywności energetycznej

Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierane będą m.in. przedsięwzięcia polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii.

Kwalifikują się inwestycje w zakresie:

  • Poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
  • Termomodernizacji budynków i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii

Wnioskodawcy: zarejestrowane w Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Finansowanie w formie kredytu bankowego z dotacją ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć kwoty 1 mln euro. Standardowy poziom dotacji wynosi 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych. Jeśli inwestycja zostanie poprzedzona audytem energetycznym to dotacja może wynieść 15%. Termin naboru: okres wdrażania 2014-2016.

Program 5.8 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Kwalifikują się inwestycje w zakresie wdrożenia m.in.:

  • technologii racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji
  • technologii racjonalizacji zużycia energii cieplnej poprzez m.in. odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych, rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń, modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych, budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji

Wnioskodawcy:przedsiębiorstwa Finansowanie: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych:

  • kwota pożyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł
  • pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty jej transzy
  • przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
  • Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M minus 150 pkt bazowych ale nie mniej niż 2,5% w skali roku. Termin naboru: 2015r

Informacje zaczerpnięte ze strony NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Łodzi

Dotacje ECO-THERM

Akutalności

2021-02-15
STRONA W BUDOWIE

PRZEPRASZAMY

2018-05-28
RODO

W związku z wejściem w życie RODO proszę o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną

Łowicz
tel: 46-837-57-50, biuro@ecotherm.com.pl
Skierniewice
tel: 46-832-42-25, skierniewice@ecotherm.com.pl
Łódź
tel: 48-604-800-839, lodz@ecotherm.com.pl

Projekt i realizacja:

Projekt i wykonania | Media Solutions Group Skierniewice