Partnerzy | Eco-therm

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w projekcie

„Budowa obiektu wystawowo-szkoleniowego w standardzie pasywnym Eco-Therm sp. z o.o. w Łowiczu”

Eco-therm Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Zadanie obejmować będzie budowę budynku wystawowo-szkoleniowego w standardzie pasywnym przez Eco-therm Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej dla lokalnej społeczności poprzez wybudowanie budynku pasywnego jako modelowego budynku jednorodzinnego, który będzie dostępny dla lokalnej społeczności dzięki zachowaniu jego wystawowego charakteru i w którym będzie mogła być prowadzona działalność edukacyjna.

Szczegóły naboru wraz z dokumentami:

 

1. Formularz

2. Kryteria wyboru partnera

3. Oświadczenie

4. Regulamin konkursu na wybór Partnera.

5. Projekt umowy partnerskiej

Łowicz
tel: 46-837-57-50, biuro@ecotherm.com.pl
Skierniewice
tel: 46-832-42-25, skierniewice@ecotherm.com.pl
Łódź
tel: 48-604-800-839, lodz@ecotherm.com.pl

Projekt i realizacja:

Projekt i wykonania | Media Solutions Group Skierniewice