Partnerzy | Eco-therm
Realizacje | Ecotherm Łowicz

1. Kotłownie na biomasę

EcoTherm - LOGO wykonanie kotłowni na biomasę opartej o kaskadę kotłów wraz z instalacją kolektorów słonecznych pracujących na potrzeby Zespołu Szkół w Rucianem Nidzie
EcoTherm - LOGO wykonanie kotłowni na biomasę współpracującą z kaskadą pomp ciepła w obiektach należących do Gminy Rokiciny
EcoTherm - LOGO wykonanie kotłowni na biomasę pracującej na potrzeby Zespołu Szkół w Krośniewicach
EcoTherm - LOGO modernizacja systemu grzewczego obejmująca budowę kotłowni na biomasę oraz modernizację systemu ogrzewania w Navicula - Centrum w Łodzi
EcoTherm - LOGO budowa kotłowni na biomasę w ramach termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu

Realizacje | Ecotherm Łowicz

2. Kotłownie gazowe/olejowe

EcoTherm - LOGO wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową – Media Markt w Gdyni
EcoTherm - LOGO projekt i budowa kotłowni gazowej o łącznej mocy 13,7MW – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
EcoTherm - LOGO wykonanie technologii kotłowni olejowej wraz z instalacją wewnętrzną centralnego ogrzewania, zimnej wody i wodno-kanalizacyjną w Domu Muzyka Seniora w Kątach
EcoTherm - LOGO Montaż kaskady czterech kotłów gazowych kondensacyjnych– Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie
EcoTherm - LOGO Modernizacja kotłowni gazowej wraz instalacją kolektorów słonecznych dla Szpitala Uzdrowiskowego „Dom Zdrojowy” w Ciechocinku
EcoTherm - LOGO Wykonanie kaskady czterech kotłów kondensacyjnych gazowych pracujących na potrzeby basenu miejskiego w Myślenicach

Realizacje | Ecotherm Łowicz

3. Instalacje pomp ciepła

EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła pracującej na potrzeby Zgro madzenia Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Mieście nad Pilicą EcoTherm - LOGO Termomodernizacja budynku Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN zlokalizowanego w Pałacu Chłapowskich w Turwi. Prace polegały m.in. na wykonaniu instalacji pomp ciepła solanka/woda.
EcoTherm - LOGO Modernizacja systemu ogrzewania w oparciu o instalację pomp ciepła i kolektorów słonecznych w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach
EcoTherm - LOGO Modernizacja węzła cieplnego w oparciu o kaskadę pomp ciepła obsługującą Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
EcoTherm - LOGO Wykonanie kaskady pomp ciepła wraz z wykonaniem dolanego źródła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej basenu AQUA-TUR w Szczecinku.
EcoTherm - LOGO Wykonanie kaskady czterech pomp ciepła typu solanka-woda współpracujących z nowo wybudowaną kotłownią gazową obsługującą Zespół Szkół w Pobiedziskach.

Realizacje | Ecotherm Łowicz

4. Instalacje kolektorów słonecznych

EcoTherm - LOGO Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krośniewice – 435 instalacji.
EcoTherm - LOGO Montaż instalacji solarnej na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na obiektach ZOZ MSWiA w Olsztynie
EcoTherm - LOGO Budowa instalacji solarnej na obiektach Aquaparku w Kutnie
EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na obiektach Powiatowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ostródzie
EcoTherm - LOGO Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni 804m kw. dla pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku

Realizacje | Ecotherm Łowicz

5. Instalacje fotowoltaiki

EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na obiektach należących do Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, na zdjęciu jedna z podległych jednostek Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Łęczycy
EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji fotowoltaiki współpracującej z odnawialnymi źródłami ciepła w dwóch kotłowniach zlokalizowanych na terenie Gminy Rokiciny

Realizacje | Ecotherm Łowicz

6. Instalacje wewnętrzne

EcoTherm - LOGO wymiana instalacji c.o. w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
EcoTherm - LOGO kompleksowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego i kotłownią gazową w budynku wielorodzinnym w Łowiczu.
EcoTherm - LOGO kompleksowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego oraz indywidualnych kotłowni gazowych w 22 budynkach mieszkalnych na terenie osiedla Dębowa Ostoja w Łodzi.
EcoTherm - LOGO Modernizacja instalacji wewnętrznej w obiektach przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo

Realizacje | Ecotherm Łowicz

7. Montaż agregatów kogeneracyjnych

EcoTherm - LOGO Modernizacja systemu grzewczego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu z zastosowaniem agregatu kogeneracyjnego współpracującego z kaskadą kotłów gazowych (biogaz i GZ-50)
EcoTherm - LOGO Budowa kotłowni wraz z modułem ko generacyjnym – obiekty Urzędu Gminy w Boguchwale.
EcoTherm - LOGO Montaż agregatu ko generacyjnego obsługującego Dom Pomocy Społecznej w Foluszu.

Realizacje | Ecotherm Łowicz

8. Termomodernizacje

EcoTherm - LOGO Wykonanie termomodernizacji Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie. Zadanie obejmowało docieplenie, wymianę stolarki, instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji pomp ciepła.
EcoTherm - LOGO Generalny remont i modernizacja zabytkowego pałacu w Warce-Winiarach-siedzibie muzeum im. K.Pułaskiego
EcoTherm - LOGO Kompleksowa termomodernizacja obiektów Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

Realizacje | Ecotherm Łowicz

9. Instalacje wentylacji

EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji wentylacji dla Instytutu Lotnictwa w Warszawie
EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji kotłowni , instalacji grzewczych oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla hali produkcyjno-magazynowej we Wrześni.
EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji wentylacji wraz z rekuperacją w ramach Generalnego remontu i modernizacja zabytkowego pałacu w Warce-Winiarach - siedzibie muzeum im. K.Pułaskiego
EcoTherm - LOGO Wykonanie instalacji wentylacji wraz z rekuperacją w ramach termomodernizacji Rodzinnego Domu Dziecka w Strzegocinie.

Łowicz
tel: 46-837-57-50, biuro@ecotherm.com.pl
Skierniewice
tel: 46-832-42-25, skierniewice@ecotherm.com.pl
Łódź
tel: 48-604-800-839, lodz@ecotherm.com.pl

Projekt i realizacja:

Projekt i wykonania | Media Solutions Group Skierniewice